11 pensamientos en “Crisis en los Ayuntamientos

 1. Después de leer este articulo, me parece buena idea que hacienda se haga cargo y que ayude a los pequeños y medianos pueblos.
  Sobre el dinero que abonaran a las empresas, me parece lo más correcto ya que, con ello podrán salvar a empresas que están a punto de cerrar. Eso traería más paro y más cantidad de empresas cerradas. Aparte de ello, el artículo habla que el dinero que se quiere ingresar la mayor parte va dirigido a empresas sanitarias. Algo que indirectamente nos afecta a todo los ciudadanos.
  Y para acabar, no entiendo por qué critican a las autonomías que no han querido acoger el FLA. Creo que cada autonomía mira y estudia la situación de su territorio y escogen la decisión más correcta para ellos.

 2. Creo que es necesario más que nunca que tanto funcionarios como todos los cargos políticos y sindicales deben responder civil y penalmente en el ejercicio de sus funciones por todas sus actuaciones y sus actos. Y subsidiariamente el Estado, los partidos políticos y los sindicatos. No se puede exigir responsabilidades al resto de ciudadanos y todos estos estar exentos. No es justo, ni democrático, ni ético, ni eficaz. Da la impresión que hoy en día no responde nadie y no hay voluntad política que esto cambie.

 3. Nire iritziz, udalek azken urteotan pilatu duten zorra kontrolatzea beharrezkoa den arren, ez dut uste ogasun publikoak erabaki beharko lukeenik herri bateko aurrekontuak nola bideratu. Izan ere, herriak berak jakingo du inork baino hobeto zertara bideratu behar duen dirua. Hala ere, bistakoa da arazoari konponbide bat eman beharra dagoela eta uste dut egokiena ogasunak herri horietako aurrekontuak kontrolatzea izango litzakeela baina ez zuzenean euren eskuetan utzi aurrekontuak egitea.
  Bestetik FLAren kontuari dagokionez, autonomia erkidego bakoitza bere erabakiak hartzeko aukera duenez, bakoitzak bere arrazoiak izango ditu FLAri uko egiteko eta bere finantzazioa sortzeko beste modu batzuk aurkitzeko.

 4. Artikulua irakurri ondoren, esan beharra daukat, alde batetik, ondo iruditzen zaidala ogasun publikoak herriei laguntzeko hartu duen konpromisoa, baina, bestalde, udalerri bakoitzeko tramite eta aurrekontuak kontrolatu eta bideratzearena ez zait ondo iruditzen, kasu honetan, udaletxe bakoitzak dakielako bere herriarentzat zein erabaki dire hartu beharrekoak. Egokiena, bien artean, hau da, ogasunaren eta udaletxeen artean erabakiak hartzea litzateke.

  Horretaz gain, autonomia erkidegoen kasuari dagokionez, testuak, FLA plana onartu ez duten autonomiak kritikatzen dituela esan dezakegu. Hori ez zait egokia iruditzen, harturiko erabaki horren atzean, ez onartzeko zenbait arrazoi egongo direlako. Gainera, autonomia bakoitzak jakingo du, bere lurraldearen beharrak zeintzuk diren, eta hauie erantzuteko zein soluzio hartu behar diren.

 5. 113 udalerrik jasoko dituzte ogasun publikoak eskeiniko dien diru laguntza, baina agian herri horietako bat egoera horretan dago udalak izan duen kudeaketa kaxkarragatik, edo agian ez. Beraz uste dut laguntza bat eman aurretik udalak izan duen kudeaketa aztertzekoa izan beharko litzatekela. Udala bera gai izan behar da bere erabakiak eta diru kontuak nola kudeatu jakiteko, hau da, ogasun publikoak hortan ez daukala zertan muturra.
  Bestetik, FLA-ren inguruan, hainbat autonomiek ezetz esan diote. Honelako gauza bat kritikatzea oso erraza da, eta gehiago bere irudia garbi mantentzeko egin dutela soilik. Erabaki horren atzean hainbat alor aztertu direlakoan nago. Zerbaitegatik hartuko zuten erabaki hau zortzi autonomiek.

 6. Informazio hau irakurri ondoren esan dezaket, inguruko herrietan entzun dudala, udala egoera txarrean dagoela eta etzun ditudan horien egoeraren ondorioa, beraien kudeaketa txarragatik izan dela da, beraz, ez dut uste ogasun publikoaren beharra denik horrelako udalei laguntzea. Aldiz beste udalen kasuan izan liteke kudeaketa ona baina bide txarrean bukatu izatea, beraz, laguntza ematea ez zait gaizki iruditzen. Nire ustez egoerak eta egoerak daude eta laguntza eman aurretik udalerri bakoitzeko datuen egoeren ondorioa aztertu beharko litzateke.
  Azkenik esan behar dut, FLAri dagokionez, erkidego bakoitza erabakiak hartzeko askea denez, eskubide osoa dute zer egin erabakitzeko, nire ustez uko egin badiote arrazoi pisutsu baten ondorio dela uste dut.

 7. Artikulu honek egia esan ez nau batere arritzen. Geroz eta gehiago dira arriskuan dauden udalak, horregatik egokia iruditzen zait Ogasun Publikoak eskeintzen duen laguntza. Hala ere, herri, udal bakoitzak erabaki behar du bere tramite eta aurrekontuak nola bideratu.

  Artikulu honetan, FLA planarekin bat egin ez zuten herriak kritikatzen dira. Izan ere, autonomia erkidego bakoitzak bere arrazoiak ditu bere onarpen edo erabakien aurrean.

  Hau esanda, lehenengo zatian azaldutakoari dagokionez, okurritzen zaidan erabaki edo irtenbide hoberena ogasun publikoaren eta udalaren arteko elkartze bat litzateke, erabakiak artzerako orduan. Bigarren zatiari dagokionez, ordea, erkidego bakoitzaren arrazoiak errespetatu behar direla uste dut.

 8. Egia esan, artikuluak ez nau arritzen, ongi iruditzen zait ogasun publikoak 113 udal desberdinei lagundu nahi izatea, izan ere egoera oso kaxkarrean dabiltzala denok dakigu, baina ala ere ez dut uste ogasun publikoak izan beharko lukeenik udal bakoitzaren tramite eta aurrekontuak bideratzen dituen bakarra. Bai ogasun publikoa eta baita udala ere akordio batetara iritsi behar dira, edonork baino hobeto dakielako udal batek nola bideratu herriko tramite eta aurrekontuak.

  Eta FLA planari buruz, plan honekin bat egin ez zuten herriak kritikatu egiten ditu artikulu honek, baina nire ustez autonomia erkidego bakoitzak bere iritzia du eta nahi duena aukeratu dezakete. Honengatik, nire ustez herri hoiek ez lirateke kritikatu behar.

 9. Dado el estado de crisis que vive España hoy en día, me parece un acto realmente sensato y logico el de que hacienda ayude económicamente a los gobiernos de pueblos y ciudades pequeños, ya que se les esta haciendo imposible cumplir con todos sus pagos. Por otra parte me parece injusto para todos los demás municipios que no han recibido ninguna ayuda y se han hecho cargo de todas sus obligaciones financieras y se han organizado correctamente para ello.

  A consecuencia de esto, hacienda se encargara de participar en la elaboración de los pueblos afectados y controlara directamente su ejecución. Para mi otro gran acierto, ya que hacienda podrá controlar y ayudar al mismo tiempo para que estos pequeños pueblos no vuelvan a tener problemas financieros.

  Para finalizar, el texto crítica a las comunidades autónomas que renuncian al FLA, ya que dice que es un ”chollo” acogerlo, pero si dichas comunidades autónomas han decidido no acogerla, sera porque a su ver no les aporta ningún beneficio.

 10. Hasteko, esan beharra dago hainbat udalen egoera txarra, aurreko legealdian egon diren alderdi politikoek eragin dutela, beraien interesen arabera aritu direlako; eta orain arazoa beste alderdi politiko batzuen eskuetan dago.

  Ikusita gure inguruan dauden udalen egoera txarra, ondo iruditzen zait Ogasun Publikoak udal hauei laguntza ematea. Baina ez dut uste ogasunak hauen kudeaketa egin beharko lukeenik, baizik eta gutxienez bien artean elkar lanean jardun beharko lirateke; udal bakoitzak baitaki zein diren herri baten beharrak eta zein erabaki hartu behar diren.

  Bestalde esan, FLA planarekin bat egin ez duen autonomi erkidegoak ez direla kritikatu behar; plan horretan sartu ez badira arrazoi batzuk izango dituzte seguruenik.

 11. Artikulu hau irakurri ondoren gero eta nabarmenagoa da Espainian dagoen egoera ekonomiko txarra. Udaletxeak “erreskatatzearen” ideia alde batetik ongi iruditzen zait izan ere herri bat ezin delako erortzen utzi. Beste aldetik ordea gaizki iruditzen zait Ogasun Publikoak herri hauen kudeaketa egitea, izan ere udaletxe horretan dauden partaideak herriak aukeratu ditu eta horiek egon beharko lukete agintean eta ez herriaren errealitateari buruz ezer ez dakiten pertsonek.

  Baita ere esan FLA planean sartu ez diren autonomia erkidegoak askatasun osoa dutela sartzeko edota ez sartzeko eta gauza bat edo bestea egiteagatik ez direla kritikatu behar.

  Azkenik esan PP-k ezarritako lege edota ideia hau berari egin baliote, esaterako Alemaniak Espainia kontrolatuko balu zer grazia egingo liokeen beraiei.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos necesarios están marcados *

WP-SpamFree by Pole Position Marketing